CENY

Základným kritériom pre stanovenie ceny je druh poskytnutej služby a spôsob, akým je poskytovaná, teda či ide o výkon u klienta alebo v sídle spoločnosti (príp. telefonicky/mailom), a či ide o jednorázový či krátkodobý servis alebo o dlhodobejší výkon.

V závislosti od týchto kritérií je navrhnutá hodinová alebo výkonová sadzba (krátkodobé) alebo paušálna či jednorázová odplata (dlhodobé).

Cena sa stanoví podľa:

 • rozsahu preverovanej dokumentácie,
 • obratu klienta,
 • štruktúry aktív, pasív, nákladov a výnosov,
 • charakteru podnikania (činnosti) klienta - náročnosti poznania prostredia,
 • lehoty na realizáciu zákazky,
 • špecifických požiadaviek klienta a pod.

Prečo my?

 • vedenie účtovníctva už od 100 EUR/mes
 • vedenie účtovníctva v KROS systéme
 • vypracovanie interných účtovných smerníc
 • poistenie do výšky 33 tisíc EUR
 • licencie SKAU, SKDP
 • audit spoločností už od 300 EUR
 • významní klienti ako záruka našej odbornostiKontakt

Záhumnie 21
Nemšová
914 41

tel.: 032/6589170, 0905937586
fax.: 032/6589170

mail: danova@danova-partners.sk