ÚVOD

V spoločnosti DAJA s.r.o. sa vykonávajú tieto poradenské aktivity:

ÚČTOVNÍCTVO

  • Vedenie účtovníctva
  • Rekonštrukcie účtovníctva
  • Spracovanie mzdovej a personálnej agendy
  • Komplexné zastupovanie klienta pred Daňovým úradom a poisťovňami
  • Vypracovanie interných smerníc
  • Ekonomické služby

AUDIT

  • Overenie účtovnej závierky - AUDIT
  • Audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • Zostavenie účtovnej závierky

DAŇOVÉ PORADENSTVO

  • Vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie
  • Komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom
  • Vypracovanie daňových priznaní
  • Daňový audit
  • Registrácie pre daňové účely
  • Optimalizácia daňových povinností
  • Zastupovanie pri daňových kontrolách
  • Aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
  • Vybavovanie vrátenia DPH zahraničným osobám

Prečo my?

  • vedenie účtovníctva už od 100 EUR/mes
  • vedenie účtovníctva v KROS systéme
  • vypracovanie interných účtovných smerníc
  • poistenie do výšky 33 tisíc EUR
  • licencie SKAU, SKDP
  • audit spoločností už od 300 EUR
  • významní klienti ako záruka našej odbornostiKontakt

Záhumnie 21
Nemšová
914 41

tel.: 032/6589170, 0905937586
fax.: 032/6589170

mail: danova@danova-partners.sk